ถาดและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลอดสารซิลิโคนสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมฯ