ถาดอาหารแช่แข็ง

ถาดอาหารแช่แข็ง (Frozen Food Tray)