บรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้วัตถุดิบที่สะอาด, ปลอดภัย, รูปแบบสวยงามทันสมัยจากโรงงานระดับมาตรฐานสากล

See More

ถาดอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์

ถาดและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลอดสารซิลิโคนสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมฯ
 

See More

บลิสเตอร์แพ็คและไลด์แพ็ค

บลิสเตอร์แพ็ค และสไลด์แพ็ค สำหรับอุตสากรรมต่างๆ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าด้านสุขอนามัย (Hygiene Products) และของใช้เด็กอ่อน เป็นต้น
 

See More

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแพทย์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแพทย์

See More

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

See More