ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

เป็นสื่อกลางในการสรรหาสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า